Vi gleder oss til å invitere til re-start av Johan Arndt-konferansen og arrangerer den 10ende konferansen i rekken som startet i 2007 (Handelshøyskolen BI) og hvor siste konferanse ble avholdt i 2015 (NHH). Vi har etter en hektisk tid med EMAC i Norge (2016) og 2 år med pandemi, behov for å møtes igjen som nasjonalt fagmiljø innen fagområdet. Konferansen som er oppkalt etter pioneer innen markedsføringsforskning, professor Johan Arndt, se mer her. Konferansen er rettet mot alle ansatte i universitets- og høgskolesektoren som forsker og underviser innen markedsføring og tilstøtende områder. Konferansen bringer sammen akademikere og ledende personer fra næringsliv for å presentere og diskutere siste nytt innen forskning og formidlingskonsepter.

Markeder, marketing, usikkerhet og fremtid

Vi har kanskje lagt bak oss 2 år med en pandemi som få forutså og som har endret mye av hvordan markedene nå fungerer. Det har vært en eksplosiv vekst i e-handel, kontaktfrie selvbetjeningsløsninger, flere Teams-møter og færre fysiske forretningsreiser og møter, samt boom i hyttemarkedet. Ukrainakrisen har gitt oss en strømpris som innimellom har passert kr 10 per KW/h denne vinteren. Kommende mat- og råvareknapphet kan bli konsekvensen av fortsatt krig i Ukraina i kombinasjon med videreførte sanksjoner. Klimaet utvikler seg i feil retning og FNs review i februar 2022 av klimaendringer viser at vi stadig kan nå 2-gradersmålet med dårligere margin. Vi er i en brytningstid som gir store forretningsmulighet for de som ser og griper mulighetene, og nedlegging og konkurs for de som ikke klarer omstilling til den nye tid, og fremtid. Paradoksalt nok er dette en gullalder for vi som forsker på, og underviser om, markeder, markedsstrategier og taktisk marketing. Sjelden har vi hatt så mye naturlig variasjon i så mange parametre samtidig som nå.

Styringsgruppen Johan Arndt-konferansen

NHH, Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge utgjør styringsgruppen for Johan Arndt-konferansen(e). Styringsgruppen består av: Leif Hem, NHH, Line Lervik Olsen, BI, Ingunn Elvekrok, HK, og Kåre Sandvik, USN.